Byggrengjøring

Rengjøring av bygg før overlevering til eiere.

Byggrengjøring

Rengjøring av lokaler før innflytting i nybygg eller etter ombygging. Alle typer støv, smuss og etterlatenskaper etter byggeperioden må fjernes, dette for å skape et best mulig innemiljø for brukere av bygget.

Det er viktig å få fjernet alt støv også i høyden, for eksempel oppå lysarmaturer, eller kanaler, hver gang en dør eller et vindu åpnes virvles litt støv herfra opp og svever i luften før brukerne puster det inn. Rengjør vinduer samtidig som vi fjerner lim, klistremerker og maling.

Vi anbefaler også å beskytte nye gulv som vinyl og linoleum med gulvpolish før de taes i bruk.

Rent Tørt Bygg RTB

Rent tørt bygg skal gi et godt inneklima i ferdige bygg, ved å begrense bl.a. spredning av støv og fibre fra byggeområdet til bygningen.

RTB gir et bedre arbeidsmiljø, en sikrere og mer effektiv arbeidsplass for brukerne av bygget.
Rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede, færre feil, mindre leting etter verktøy og økt arbeidseffektivitet.

RTB-FILOSOFIENS MÅL

  • Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helsefare
  • Forurensninger og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimaet i den ferdige bygningen
  • Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og byggskader

SONEINNDELING
Bygget deles inn i RTB-soner. Ettersom produksjonen skrider frem skifter sonene farge fra grønn til gul til rød.
Grønn sone:
Råbyggfasen
Gul sone:
Tett bygg med ferdige overflater (dører og vinduer montert)
Rød sone:
Tett bygg med ferdige overflater (gulvbelegg, malte flater, systemhimling/fasthimling, listing etc.

Vi har solid kompetanse og erfaring fra Rent Tørt Bygg. Kontakt oss for mer info!

Ler mer om Rent Tørt Bygg her!

We use cookies
Vi bruker Cookies